Завършен цикъл за изграждане на тръбното трасе за газификация