Полагането на асфалтова настилка на Секция А на комплекс „Хармония“