Секция Б на сграда „Хармония“ е с вече завършена фасада