Контакти
Етаж Вход Тип Под тип ЧП ОЧ ОП Цена на €/м2 Цена € Статус
1-1 - Апартамент - Тристаен
1-1
1
1
Апартамент
Тристаен
97,65
18,43
123,1
1
7,02
Свободен
1-2 - Апартамент - Двустаен
1-2
1
1
Апартамент
Двустаен
54,86
10,38
69,78
2
4,54
Свободен
1-3 - Апартамент - Двустаен
1-3
1
1
Апартамент
Двустаен
58,22
11,01
73,91
3
4,68
Свободен
1-6 - Апартамент - Двустаен
1-6
2
1
Апартамент
Двустаен
54,86
10,4
70,13
6
4,87
Свободен
1-7 - Апартамент - Двустаен
1-7
2
1
Апартамент
Двустаен
58,22
11,07
75,09
8
5,80
Свободен
1-20 - Апартамент - Двустаен
1-20
5
1
Апартамент
Двустаен
59,41
11,21
74,82
22
4,20
Свободен
1-21 - Апартамент - Тристаен
1-21
6
1
Апартамент
Тристаен
97,65
18,43
123,09
17
7,01
Свободен
1-23 - Апартамент - Многостаен
1-23
6
1
Апартамент
Многостаен
113,99
21,48
143,2
20
7,73
Свободен
2-1 - Апартамент - Двустаен
2-1
1
2
Апартамент
Двустаен
56,38
10,65
71,27
23
4,24
Свободен
2-2 - Апартамент - Тристаен
2-2
1
2
Апартамент
Тристаен
97,2
18,39
123,46
27
7,87
Свободен
2-3 - Апартамент - Двустаен
2-3
1
2
Апартамент
Двустаен
54,79
10,36
69,48
24
4,33
Свободен
2-4 - Апартамент - Двустаен
2-4
1
2
Апартамент
Двустаен
56,81
10,73
71,75
25
4,21
Свободен
2-13 - Апартамент - Двустаен
2-13
3
2
Апартамент
Двустаен
54,79
10,36
69,57
59
4,42
Свободен
2-14 - Апартамент - Двустаен
2-14
3
2
Апартамент
Двустаен
56,81
10,74
71,93
60
4,38
Свободен
2-15 - Апартамент - Двустаен
2-15
3
2
Апартамент
Двустаен
56,79
10,78
72,73
64
5,16
Свободен
2-18 - Апартамент - Двустаен
2-18
4
2
Апартамент
Двустаен
54,79
10,38
69,85
66
4,68
Свободен
2-21 - Апартамент - Двустаен
2-21
5
2
Апартамент
Двустаен
56,38
10,65
71,29
69
4,26
Свободен
2-23 - Апартамент - Двустаен
2-23
5
2
Апартамент
Двустаен
54,79
10,36
69,41
70
4,26
Свободен
2-24 - Апартамент - Двустаен
2-24
5
2
Апартамент
Двустаен
56,81
10,75
72,28
71
4,72
Свободен
2-25 - Апартамент - Двустаен
2-25
5
2
Апартамент
Двустаен
56,79
10,8
73,25
72
5,66
Свободен
2-26 - Апартамент - Двустаен
2-26
6
2
Апартамент
Двустаен
56,38
10,68
71,78
73
4,72
Свободен
2-27 - Апартамент - Тристаен
2-27
6
2
Апартамент
Тристаен
97,2
18,38
123,24
63
7,66
Свободен
2-28 - Апартамент - Двустаен
2-28
6
2
Апартамент
Двустаен
54,79
10,38
69,89
74
4,72
Свободен
2-29 - Апартамент - Двустаен
2-29
6
2
Апартамент
Двустаен
56,81
10,76
72,44
75
4,87
Свободен
2-30 - Апартамент - Двустаен
2-30
6
2
Апартамент
Двустаен
56,79
10,77
72,55
77
4,99
Свободен
3-2 - Апартамент - Тристаен
3-2
1
3
Апартамент
Тристаен
82,06
15,53
104,38
35
6,79
Свободен
3-3 - Апартамент - Тристаен
3-3
1
3
Апартамент
Тристаен
84,46
15,98
107,21
36
6,77
Свободен
3-4 - Апартамент - Многостаен
3-4
1
3
Апартамент
Многостаен
128,38
24,09
159,24
37
6,77
Свободен
3-9 - Апартамент - Тристаен
3-9
3
3
Апартамент
Тристаен
90,59
17,12
114,67
42
6,96
Свободен
3-13 - Апартамент - Тристаен
3-13
4
3
Апартамент
Тристаен
90,59
17,11
114,51
46
6,81
Свободен
3-17 - Апартамент - Тристаен
3-17
5
3
Апартамент
Тристаен
90,59
17,12
114,65
50
6,94
Свободен
3-20 - Апартамент - Многостаен
3-20
5
3
Апартамент
Многостаен
128,38
24,1
159,48
53
7,00
Свободен
3-21 - Апартамент - Тристаен
3-21
6
3
Апартамент
Тристаен
90,59
17,1
114,4
54
6,71
Свободен
3-22 - Апартамент - Тристаен
3-22
6
3
Апартамент
Тристаен
82,06
15,51
104,01
55
6,44
Свободен
3-23 - Апартамент - Тристаен
3-23
6
3
Апартамент
Тристаен
84,46
15,95
106,76
56
6,35
Свободен
3-24 - Апартамент - Многостаен
3-24
6
3
Апартамент
Многостаен
128,38
23,57
158,27
57
6,32
Свободен
1-1 - Гараж - Закрит
1-1
-1
1
Гараж
Закрит
21,01
3,88
35,71
-
-
Свободен
1-2 - Гараж - Закрит
1-2
-1
1
Гараж
Закрит
22,27
4,11
37,85
-
-
Свободен
1-18 - Гараж - Закрит
1-18
-1
1
Гараж
Закрит
19,64
3,63
33,38
-
-
Свободен
1-19 - Гараж - Закрит
1-19
-1
1
Гараж
Закрит
19,64
3,63
33,38
-
-
Свободен
1-20 - Гараж - Закрит
1-20
-1
1
Гараж
Закрит
23,64
4,37
40,18
-
-
Свободен
1-1
-2
1
Изба
Изба
7,02
-
7,02
-
-
Свободен
1-2
-2
1
Изба
Изба
4,54
-
4,54
-
-
Свободен
1-3
-2
1
Изба
Изба
4,68
-
4,68
-
-
Свободен
1-4
-2
1
Изба
Изба
7,02
-
7,02
-
-
Свободен
1-5
-2
1
Изба
Изба
4,87
-
4,87
-
-
Свободен
1-6
-2
1
Изба
Изба
4,87
-
4,87
-
-
Свободен
1-7
-2
1
Изба
Изба
8,91
-
8,91
-
-
Свободен
1-8
-2
1
Изба
Изба
5,80
-
5,80
-
-
Свободен
1-9
-2
1
Изба
Изба
5,24
-
5,24
-
-
Свободен
1-10
-2
1
Изба
Изба
5,24
-
5,24
-
-
Свободен
1-11
-2
1
Изба
Изба
5,24
-
5,24
-
-
Свободен
1-12
-2
1
Изба
Изба
5,24
-
5,24
-
-
Свободен
1-13
-2
1
Изба
Изба
6,86
-
6,86
-
-
Свободен
1-14
-2
1
Изба
Изба
7,92
-
7,92
-
-
Свободен
1-15
-2
1
Изба
Изба
4,87
-
4,87
-
-
Свободен
1-16
-2
1
Изба
Изба
4,87
-
4,87
-
-
Свободен
1-17
-2
1
Изба
Изба
7,01
-
7,01
-
-
Свободен
1-18
-2
1
Изба
Изба
4,52
-
4,52
-
-
Свободен
1-19
-2
1
Изба
Изба
4,67
-
4,67
-
-
Свободен
1-20
-2
1
Изба
Изба
7,73
-
7,73
-
-
Свободен
1-21
-2
1
Изба
Изба
5,61
-
5,61
-
-
Свободен
1-22
-2
1
Изба
Изба
4,20
-
4,20
-
-
Свободен
2-23
-2
2
Изба
Изба
4,24
-
4,24
-
-
Свободен
2-24
-2
2
Изба
Изба
4,33
-
4,33
-
-
Свободен
2-25
-2
2
Изба
Изба
4,21
-
4,21
-
-
Свободен
2-26
-2
2
Изба
Изба
5,61
-
5,61
-
-
Свободен
2-27
-2
2
Изба
Изба
7,87
-
7,87
-
-
Свободен
2-28
-2
2
Изба
Изба
4,22
-
4,22
-
-
Свободен
2-29
-2
2
Изба
Изба
4,22
-
4,22
-
-
Свободен
2-30
-2
2
Изба
Изба
7,00
-
7,00
-
-
Свободен
2-31
-2
2
Изба
Изба
8,30
-
8,30
-
-
Свободен
2-32
-2
2
Изба
Изба
5,65
-
5,65
-
-
Свободен
2-33
-2
2
Изба
Изба
5,17
-
5,17
-
-
Свободен
3-34
-2
3
Изба
Изба
6,59
-
6,59
-
-
Свободен
3-35
-2
3
Изба
Изба
6,79
-
6,79
-
-
Свободен
3-36
-2
3
Изба
Изба
6,77
-
6,77
-
-
Свободен
3-37
-2
3
Изба
Изба
6,77
-
6,77
-
-
Свободен
3-38
-2
3
Изба
Изба
6,77
-
6,77
-
-
Свободен
3-39
-2
3
Изба
Изба
7,28
-
7,28
-
-
Свободен
3-40
-2
3
Изба
Изба
7,32
-
7,32
-
-
Свободен
3-41
-2
3
Изба
Изба
6,75
-
6,75
-
-
Свободен
3-42
-2
3
Изба
Изба
6,96
-
6,96
-
-
Свободен
3-43
-2
3
Изба
Изба
7,36
-
7,36
-
-
Свободен
3-44
-2
3
Изба
Изба
7,51
-
7,51
-
-
Свободен
3-45
-2
3
Изба
Изба
6,80
-
6,80
-
-
Свободен
3-46
-2
3
Изба
Изба
6,81
-
6,81
-
-
Свободен
3-47
-2
3
Изба
Изба
6,92
-
6,92
-
-
Свободен
3-48
-2
3
Изба
Изба
8,52
-
8,52
-
-
Свободен
3-49
-2
3
Изба
Изба
6,98
-
6,98
-
-
Свободен
3-50
-2
3
Изба
Изба
6,94
-
6,94
-
-
Свободен
3-51
-2
3
Изба
Изба
6,92
-
6,92
-
-
Свободен
3-52
-2
3
Изба
Изба
6,81
-
6,81
-
-
Свободен
3-53
-2
3
Изба
Изба
7,00
-
7,00
-
-
Свободен
3-54
-2
3
Изба
Изба
6,71
-
6,71
-
-
Свободен
3-55
-2
3
Изба
Изба
6,44
-
6,44
-
-
Свободен
3-56
-2
3
Изба
Изба
6,35
-
6,35
-
-
Свободен
3-57
-2
3
Изба
Изба
6,32
-
6,32
-
-
Свободен
2-58
-2
2
Изба
Изба
5,11
-
5,11
-
-
Свободен
2-59
-2
2
Изба
Изба
4,42
-
4,42
-
-
Свободен
2-60
-2
2
Изба
Изба
4,38
-
4,38
-
-
Свободен
2-61
-2
2
Изба
Изба
6,60
-
6,60
-
-
Свободен
2-62
-2
2
Изба
Изба
6,60
-
6,60
-
-
Свободен
2-63
-2
2
Изба
Изба
7,66
-
7,66
-
-
Свободен
2-64
-2
2
Изба
Изба
5,16
-
5,16
-
-
Свободен
2-65
-2
2
Изба
Изба
4,68
-
4,68
-
-
Свободен
2-66
-2
2
Изба
Изба
4,68
-
4,68
-
-
Свободен
2-67
-2
2
Изба
Изба
4,26
-
4,26
-
-
Свободен
2-68
-2
2
Изба
Изба
4,26
-
4,26
-
-
Свободен
2-69
-2
2
Изба
Изба
4,26
-
4,26
-
-
Свободен
2-70
-2
2
Изба
Изба
4,26
-
4,26
-
-
Свободен
2-71
-2
2
Изба
Изба
4,72
-
4,72
-
-
Свободен
2-72
-2
2
Изба
Изба
5,66
-
5,66
-
-
Свободен
2-73
-2
2
Изба
Изба
4,72
-
4,72
-
-
Свободен
2-74
-2
2
Изба
Изба
4,72
-
4,72
-
-
Свободен
2-75
-2
2
Изба
Изба
4,87
-
4,87
-
-
Свободен
1-76
-2
1
Изба
Изба
4,89
-
4,89
-
-
Свободен
2-77
-2
2
Изба
Изба
4,99
-
4,99
-
-
Свободен
А-25 - Апартамент - Тристаен
А-25
8
А
Апартамент
Тристаен
80,54
10,09
90,63
-
-
Свободен
А-29 - Апартамент - Тристаен
А-29
9
А
Апартамент
Тристаен
80,54
10,09
90,63
-
-
Свободен
А-31 - Апартамент - Тристаен
А-31
9
А
Апартамент
Тристаен
83,31
10,43
93,74
-
-
Свободен
Б-1 - Апартамент - Тристаен
Б-1
2
Б
Апартамент
Тристаен
80,54
10,09
90,63
-
-
Свободен
Б-3 - Апартамент - Тристаен
Б-3
2
Б
Апартамент
Тристаен
83,31
10,43
93,74
-
-
Свободен
Б-17 - Апартамент - Тристаен
Б-17
6
Б
Апартамент
Тристаен
80,54
10,09
90,63
-
-
Свободен
Б-21 - Апартамент - Тристаен
Б-21
7
Б
Апартамент
Тристаен
80,54
10,09
90,63
-
-
Свободен
Б-25 - Апартамент - Тристаен
Б-25
8
Б
Апартамент
Тристаен
80,54
10,09
90,63
-
-
Свободен
Б-29 - Апартамент - Тристаен
Б-29
9
Б
Апартамент
Тристаен
80,54
10,09
90,63
-
-
Свободен
Б-31 - Апартамент - Тристаен
Б-31
9
Б
Апартамент
Тристаен
83,31
10,43
93,74
-
-
Свободен
А-7 - Гараж - Закрит
А-7
1
А
Гараж
Закрит
27,6
3,46
31,06
-
-
Свободен
А-11 - Гараж - Закрит
А-11
1
А
Гараж
Закрит
28,8
3,61
32,41
-
-
Свободен
Б-3 - Гараж - Закрит
Б-3
1
Б
Гараж
Закрит
19,3
2,42
21,72
-
-
Свободен
Б-5 - Гараж - Закрит
Б-5
1
Б
Гараж
Закрит
21,3
2,67
23,97
-
-
Свободен
Б-7 - Гараж - Закрит
Б-7
1
Б
Гараж
Закрит
27,6
3,46
31,06
-
-
Свободен
Б-9 - Гараж - Закрит
Б-9
1
Б
Гараж
Закрит
27,2
3,41
30,61
-
-
Свободен
Б-10 - Гараж - Закрит
Б-10
1
Б
Гараж
Закрит
27,8
3,48
31,28
-
-
Свободен
Б-11 - Гараж - Закрит
Б-11
1
Б
Гараж
Закрит
28,8
3,61
32,41
-
-
Свободен
А-32 - Апартамент - Двустаен
А-32
9
А
Апартамент
Двустаен
55,65
6,97
62,62
-
-
Свободен
А-1 - Апартамент - Тристаен
А-1
2
А
Апартамент
Тристаен
80,54
10,09
90,63
-
-
Свободен
А-3 - Апартамент - Тристаен
А-3
2
А
Апартамент
Тристаен
83,31
10,43
93,74
-
-
Свободен
А-4 - Апартамент - Двустаен
А-4
2
А
Апартамент
Двустаен
55,65
6,97
62,62
-
-
Свободен
2-5 - Гараж - Закрит
2-5
-1
2
Гараж
Закрит
25,77
4,76
46,11
-
-
Свободен
2-6 - Гараж - Закрит
2-6
-1
2
Гараж
Закрит
21,87
4,04
39,13
-
-
Свободен
1-8 - Гараж - Закрит
1-8
-1
1
Гараж
Закрит
20,25
3,74
34,42
-
-
Свободен
1-9 - Гараж - Закрит
1-9
-1
1
Гараж
Закрит
21,27
3,93
36,15
-
-
Свободен
1-10 - Гараж - Закрит
1-10
-1
1
Гараж
Закрит
21,5
3,97
36,54
-
-
Свободен
1-11 - Гараж - Закрит
1-11
-1
1
Гараж
Закрит
23,48
4,34
39,91
-
-
Свободен
1-12 - Гараж - Закрит
1-12
-1
1
Гараж
Закрит
22,27
4,11
37,85
-
-
Свободен
1-13 - Гараж - Закрит
1-13
-1
1
Гараж
Закрит
19,64
3,63
33,38
-
-
Свободен
1-14 - Гараж - Закрит
1-14
-1
1
Гараж
Закрит
19,64
3,63
33,38
-
-
Свободен
2-1 - Гараж - Закрит
2-1
-1
2
Гараж
Закрит
26,28
4,85
47,02
-
-
Свободен
2-2 - Гараж - Закрит
2-2
-1
2
Гараж
Закрит
23,5
4,34
42,05
-
-
Свободен
2-3 - Гараж - Закрит
2-3
-1
2
Гараж
Закрит
25,61
4,73
45,82
-
-
Свободен
2-4 - Гараж - Закрит
2-4
-1
2
Гараж
Закрит
29,97
5,54
53,62
-
-
Свободен
А-2 - Апартамент - Двустаен
А-2
5
А
Апартамент
Двустаен
45
456
6546
-
-
Резервиран
+359 896 464 960 info@globstroy.bg гр. Шумен, ул. Университетска 1
Търсене на имот:
153 имота в
продажба