PARK HOMES – ШУМЕН – ИЗГРАДЕНА ПЛОЧА И КОЛОНИ НА 2-РИ ЕТАЖ СЕКЦИЯ А