"Глоб Строй" ЕООД е строителна компания основана през 2008г, специализирана в инвестиции, проектиране, строителство и продажба на жилищни сгради. Вписана е в Централния Професионален Регистър на Строителя с У-ние № 011549.

 

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

MELODY HOMES

Многофамилна жилищна сграда с модерен архитектурен дизайн,
намираща се в гр. Варна, ж.к „Бриз“ на бул.“Княз Борис I-ви“.