Контакти
Към блога

Park Homes – РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Park Homes – РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ - Globstroy
Globstroy 26 юни 2018

Park Homes – РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

След одобряване на проектната документация, сградата има издадено разрешение за строеж от главния архитект на община Шумен на 29.06.2018 г. съгласно Закона за устройство на
територията.

„Park Homes“ е многофамилна жилищна сграда в град Шумен с модерен архитектурен дизайн, дело на строителната компания „Глоб Строй“ ЕООД. За издаването на разрешението на строеж, по реда на закона бяха надлежно подадени всички необходими документи.

„Глоуб строй“ ЕООД подаде официално документ за собственост, скица на поземления имот от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, виза за проектиране от главния архитект на
община Шумен, инвестиционен проект от лицензирана проектантска фирма, предварителни договори за присъединяване към експлотационните дружества – ВиК Шумен и Енерго Про,
оценка за съответствието на проекта на регистрирана фирма – консултант, одобрение на инвестиционния проект от страна на община Шумен, становище от Регионалната инспекция по
околната среда и водите – Шумен.

Издаденото разрешение за строеж ни задължава да вложим всички сили и умения в перфектната реализация на този проект. Ние винаги се стремим да предложим най-доброто на клиентите и партньорите си, да спазваме сроковете и професионалните си ангажименти.

След одобряване на проектната документация, сградата има издадено разрешение за строеж от главния архитект на община Шумен на 29.06.2018 г. съгласно Закона за устройство на територията.

 - 
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Russian
 - 
ru
Turkish
 - 
tr
Bulgarian
 - 
bg
+359 896 464 960 info@globstroy.bg гр. Шумен, ул. Университетска 1
Търсене на имот:
139 имота в
продажба